0
34 360-41-70
Zadzwoń! 8:00 - 16:00

Twój koszyk jest pusty.

Wyceny, hurt i zapytania
ofertowe sklep@solokolos.pl.
Porady, rabaty i zamówienia
tel. (34) 366-72-72
Termin płatności 14 dni dla
instytucji budżetowych.
Darmowa dostawa
od 250 zł.
Pracujemy
pn-pt: 8:00-16:00

Nie wiesz jaki produkt wybrać?

Zadzwoń lub napisz do nas,
a postaramy się dobrać odpowiedni produkt dla Ciebie.

Tel. (34) 366-72-72
Email: sklep@solokolos.pl

Kupując nowy sprzęt w naszej firmie, swój stary możesz bezpłatnie oddać do utylizacji. *

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pochodzącego z gospodarstw domowych):

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o. o., ul. Konwaliowa 1; Sobuczyna, 42-263 tel. 034 327 53 20
2. Firma Handlowo- Usługowa, Andrzej Bajor, BOWI, ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa, tel. 343740319
3. STALA Group sp. z o.o., ul. Dolna 6, 42-202 Częstochowa, tel. 34 300 04 11

Art. 37. Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Art. 39, Obowiązki dystrybutora

Dystrybutor jest obowiązany do: 1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu: a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru, b) oznakowanego zgodnie z art, 14 ust.1 2)  umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu 3)udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją o której mowa w art. 13 ust. 1 w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gios

* Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Data aktualizacji: 2023-09-07 10:05:00